Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

“ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠ 14η /2020

Τίτλος:”ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠ 14η /2020  ( ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 124019) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΙΔΟΣ ΝΟ:2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)  ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης 06-05-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 24-05-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 31-05-2021 ώρα 10:00πμ