Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ.002/2021-ΔΗΜΟΣΙOΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (2)

Τίτλος:”Δημόσιος πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου δομημένου χώρου εμβαδού 40 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου, για τη λειτουργία του κυλικείου της οργανικής μονάδας “Ο Άγιος Δημήτριος” “

Διακήρυξη:αρ. ΕΠ 002/2021

Ημερομηνία δημοσίευσης 02-06-2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17-06-2021, ώρα 11:30

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17-06-2021, ώρα 12:30