Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Βιοιατρικού εξοπλισμού – ενός Καταψύκτη Πλάσματος

Τίτλος: “Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Βιοιατρικού  εξοπλισμού – ενός Καταψύκτη Πλάσματος »

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 21DIAB000017669

και προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2021