Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

παροχής υπηρεσιών μεταφορών-αίματος 2021

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών-ΑΙΜΑΤΟΣ-(εκτός από μεταφορά αποβλήτων) CPV 60000000-8, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Νοσοκομείο έδρας & Οργανική μονάδα).

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 22-07-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 29-07-2021