Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΕΠ 14η /2020 (3)

Τίτλος:”ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΕΠ 14η  /2020  ( ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 138706) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΙΔΟΣ Νο  : 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕIΑΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 3151ΘΕΣ003ΙΔΠ19.7 ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ– Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ « Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ»).

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης 07-09-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 24-09-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 30-09-2021 ώρα 10:00πμ