Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 2021

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών του είδους “Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες”, CPV: 79800000-2, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», (οργανική μονάδα “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και οργανική μονάδα ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ¨)”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €12.000,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/12/2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 13/01/2021