Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 7/2021

Τίτλος:”Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπ’αριθμόν 007/2021, για την προμήθεια « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» (CPV: 24111500-0)”. 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 31-12-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 20-01-2022, ώρα 14:30

Ημερομηνία διενέργειας 25-01-2022, ώρα 10:00 π.μ.

Νέα Ημερομηνία διενέργειας 28-01-2022, ώρα 10:00 π.μ.