Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πί της αναγκαιότητας επίστρωσης αντιμικροβιακού χαλκού σε κοινόχρηστες επιφάνειες αφής 2022

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών επί της αναγκαιότητας επίστρωσης αντιμικροβιακού χαλκού σε κοινόχρηστες επιφάνειες αφής της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €37.200,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/01/2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 18/01/2022