Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μελέτη, έκδοση αδειών και σύνταξη τεχνικών στοιχείων νέου ανελκυστήρα 2022

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Μελέτη, έκδοση αδειών και σύνταξη τεχνικών στοιχείων, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου ανελκυστήρα ασθενών εσωτερικά του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου με προδιαγραφές μεταφοράς ατόμων και φορείων. ”

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/03/2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 10/03/2022