Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους Υγρό Οξυγόνο 2022

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων» (Υγρό Οξυγόνο), λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), εκτιμώμενης αξίας €30.000.00 άνευ ΦΠΑ, ήτοι €37.200,00 με ΦΠΑ » (CPV : 24111500-0).”

 

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 05/05/2022, ώρα 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΗΜΔΗΣ