Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Γραφείο προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Αναισθησιολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Αναισθησιολογίας, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. “Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος” – Οργανική Μονάδα “Ο Άγιος Δημήτριος”. Υποβολή αιτήσεων έως 18/07, ώρα 14:00 μ.μ. Πρόσκληση
Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων γιατρών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ   Υποψηφίων  γιατρών  κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1)  ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής  υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες  του  στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο  Άγιος Δημήτριος» – Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (αρ.πρωτ. 7825/7-6-2024, ΑΔΑ:ΨΕΗΞ4690B1-ΨΣΔ) https://www.oagiosdimitrios.gr/wp-content/uploads/2024/07/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-Μ-Γ-ΙΔΙΩΤΗΣ-ΓΙΑΤΡΟΣ-2-7-2024.pdf
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στο Καρδιολογικό τμήμα

Θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στο Καρδιολογικό τμήμα του Γ.Ν.Θ. “Γ.Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος” – Οργανική Μονάδα “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”” Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 4/6/2024, ώρα 08:00 π.μ. έως 06/06/2024 ώρα 13:00 μ.μ. Πρόσκληση…
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ει- δικότητας Καρδιολογίας, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στο Καρδιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» – Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Πρόσκληση  
Περισσότερα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας, μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας και μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στον βαθμό Επιμελητή Α΄ επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄,…
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στο Τ.Ε.Π.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» – Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»   Πρόσκληση
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους Υγρό Οξυγόνο 2022

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων» (Υγρό Οξυγόνο), λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), εκτιμώμενης αξίας €30.000.00 άνευ ΦΠΑ, ήτοι €37.200,00 με ΦΠΑ » (CPV : 24111500-0).”   Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 05/05/2022, ώρα 12:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ…
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορών για την προμήθεια του είδους Αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό– HPLC ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ Hb

Τίτλος:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια του είδους Αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό– HPLC ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ Hb – (1 ΑΝΑΛΥΤΗ) CPV: 33696200-7, των εργαστηρίων του ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  – (1 ΑΝΑΛΥΤΗ) των εργαστηρίων του  ΓΝΘ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»   Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 29/04/2022, ώρα 14:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ…
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών (2)

Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» – Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 65ΗΚ4690Β1-ΜΩ2(2)
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών

Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» – Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Περισσότερα