Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων γιατρών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ

 

Υποψηφίων  γιατρών  κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1)  ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής  υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες  του  στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο  Άγιος Δημήτριος» – Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (αρ.πρωτ. 7825/7-6-2024, ΑΔΑ:ΨΕΗΞ4690B1-ΨΣΔ)

https://www.oagiosdimitrios.gr/wp-content/uploads/2024/07/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-Μ-Γ-ΙΔΙΩΤΗΣ-ΓΙΑΤΡΟΣ-2-7-2024.pdf