Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας, μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας και μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας

  • Αρχική
  • Πληροφορίες Νοσοκομείου
  • Ανακοινώσεις
  • Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας, μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας και μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας
στον βαθμό Επιμελητή Α΄ επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., μίας (1) θέσης
ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό
Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και μίας (1) θέσης ειδικευμένου
ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία,
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν.Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)

 

Προκήρυξη