Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορών για την προμήθεια του είδους Αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό– HPLC ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ Hb

Τίτλος:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια του είδους Αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό– HPLC ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ Hb – (1 ΑΝΑΛΥΤΗ) CPV: 33696200-7, των εργαστηρίων του ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  – (1 ΑΝΑΛΥΤΗ) των εργαστηρίων του  ΓΝΘ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

 

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 29/04/2022, ώρα 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ HB