Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής”

Ημερομηνία δημοσίευσης 09-06-2022

6ΔΖΤ4690Β1-Θ5Ο

wcag