Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚONOMIKHΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ