Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ενιαίου χώρου παθήσεων του μαστού στον ισόγειο όροφο των Εξωτερικών Ιατρείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής εγγράφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια υλικών και παροχή εργασιών τοποθέτησης τους, για την δημιουργία ενιαίου χώρου παθήσεων του μαστού στον ισόγειο όροφο των Εξωτερικών Ιατρείων της Οργανικής Μονάδας “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” του “Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” συνολικής προυπολογισθείσης δαπάνης  17.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά.  CPV:44100000-1), & (CPV:50700000-2).

κατάθεση προσφορών έως 1-9-2023 έως 14:30 μμ

αποσφράγιση προσφορών 4-9-2023 ώρα 10:00 πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ