Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ- Λειτουργία της εφαρμογής για ηλεκτρονικές έρευνες αγοράς, παρακολούθηση τιμολογίων και πληρωμών

Στο πλαίσιο εξέλιξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου προσφέρεται  μέσω της πλατφόρμας   e-Προμηθέας η δυνατότητα ενημέρωσης των προμηθευτών για τα παραστατικά και τα χρηματικά εντάλματά τους.

Από την 1η Οκτωβρίου 2023 η συμμετοχή σε έρευνες αγοράς θα είναι δυνατή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Προμηθέας .

Σχετική ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Η είσοδος στην πλατφόρμα e- Προμηθέας μπορεί να γίνει είτε από το δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου https://www.oagiosdimitrios.gr πατώντας την επιλογή e-Προμηθέας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες,  είτε απευθείας από την  ηλεκτρονική διεύθυνση https://promitheftes.oagiosdimitrios.gr/

 

Είσοδος στην πλατφόρμα e-Προμηθέας

Εγχειρίδιο Χρήσης