Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Λειτουργία νέου ιατρειου Port-a-cath και λοιπών ενδοαγγειακών καθετήρων