Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» –
Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7/6/2024, ώρα 14:00 μ.μ. έως 11/06/2024 ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση