Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 001/2016 του Πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του έργου υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου σε εσωτερικό ελεγκτή στο Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος»

Τίτλος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 001/2016 του Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου σε εσωτερικό ελεγκτή στο  Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.300,00 με το ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-2-2016

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 8-3-2016