Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Αρχείο Διακηρύξεων/Διαβουλεύσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 001/2016 του Πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του έργου υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου σε εσωτερικό ελεγκτή στο Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος»

Τίτλος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 001/2016 του Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου σε εσωτερικό ελεγκτή στο  Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος» Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.300,00 με το ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-2-2016 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 8-3-2016
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ), ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για «Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα (Προσωπικό εστίασης) στο ΓΝΘ “Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος” Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 67.700,00 ευρώ με το ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-5-2016 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23-5-2016
Περισσότερα