Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έγκριση απολογισμού εσόδων- εξόδων του κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου οικονομικού έτους 2014