Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η αρ. ΕΠ 004/2017 – ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙOY ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (3)

Τίτλος:”Όροι δημοσίου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νοσοκομείου”

Διακήρυξη:αρ. ΕΠ 004/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης 27-12-2017

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11-01-2018

wcag