Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός χειρουργικού μικροσκοπίου οφθαλμολογικής χρήσης προϋπολογισθείσας δαπάνης 115.000,00€ με ΦΠΑ για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜ

  • Αρχική
  • Διοικητική Υπηρεσία
  • Γραφείο Προμηθειών
  • Διαγωνισμοί
  • Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός χειρουργικού μικροσκοπίου οφθαλμολογικής χρήσης προϋπολογισθείσας δαπάνης 115.000,00€ με ΦΠΑ για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜ

Τίτλος: “Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός χειρουργικού μικροσκοπίου οφθαλμολογικής χρήσης προϋπολογισθείσας δαπάνης 115.000,00€ με ΦΠΑ για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-02-2018