Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6-3-2018

Τίτλος: “Πρόσκληη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου της οργανικής μονάδας “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” (σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄’αποκλειστικότητα κατά το άρθρο 20 του Ν.4412/2016)”.

Τιμή εκκίνησης μισθώματος : €5.000,00

Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/03/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 26/03/2018