Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ για την ανάθεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορούν σε δέματα και επιστολές 2019

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορούν σε δέματα και επιστολές, με συλλογή προσφορών, σε εφαρμογή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2019, CPV:64113000-1, για την κάλυψη αναγκών της οργανικής μονάδας έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» .”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €6.000.00 με ΦΠΑ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17/04/2019