Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, σας παρακαλούμε να αποστείλετε  μέσω email μέχρι και  την ΤΕΤΑΡΤΗ

26-06-2024  ώρα  10:00, την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω εξωσυμβατικά υλικά της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», όπου θα πρέπει να αναγράφεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ο Α/Α του είδους, η περιγραφή του, ότι είναι ετοιμοπαράδοτο, το ακριβές ποσοστό ΦΠΑ, το ΑΦΜ,  ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (EAN ΔEN YΠAΡXΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ H ΠΡOΣΦOΡA ΘA AΠOΡΡIΠTETAI), ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ, CE & ISO, ο κωδικός CPV, καθώς και ο κωδικός και η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ (αν παρακολουθείται).

 

https://www.oagiosdimitrios.gr/wp-content/uploads/2024/07/04ος-ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ-ΑΠΟ-26-06-24-ΕΩΣ-03-07-24.pdf