Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση για την προμήθεια ολοκληρωμένης σειράς εξωτερικού και εσωτερικού έλεγχου ποιότητας Ανοσοαιματολογίας της Αιμοδοσίας

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ολοκληρωμένης σειράς εξωτερικού και εσωτερικού έλεγχου ποιότητας Ανοσοαιματολογίας  της Αιμοδοσίας της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, διάρκειας δώδεκα μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της…
Περισσότερα

Πίνακας συλλογής προσφορών για εξωσυμβατικές προμήθειες

Τίτλος: “Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών (αφορά μόνο την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»   Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 26-06-2024, ώρα 10:00 3 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒ ΓΙΑ SITE ΑΠΟ 19-06-24 ως 26-06-24    
Περισσότερα

e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ- Λειτουργία της εφαρμογής για ηλεκτρονικές έρευνες αγοράς, παρακολούθηση τιμολογίων και πληρωμών

Στο πλαίσιο εξέλιξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου προσφέρεται  μέσω της πλατφόρμας   e-Προμηθέας η δυνατότητα ενημέρωσης των προμηθευτών για τα παραστατικά και τα χρηματικά εντάλματά τους. Από την 1η Οκτωβρίου 2023 η συμμετοχή σε έρευνες αγοράς θα είναι δυνατή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Προμηθέας . Σχετική ανακοίνωση Έντυπο…
Περισσότερα