Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πίνακας συλλογής προσφορών για εξωσυμβατικές προμήθειες

Τίτλος: “Ερευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών (αφορά μόνο την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»   Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 31-05-2023 19ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒ ΓΙΑ SITE ΑΠΟ 29-05-23 ως 31-05-23   Τίτλος: “Ερευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών (αφορά μόνο την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»   Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 29-05-2023 18ος […]
Περισσότερα
wcag