Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πίνακας συλλογής προσφορών για εξωσυμβατικές προμήθειες

Τίτλος: “Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών (αφορά μόνο την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»   Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 29-02-2024 1ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒ ΓΙΑ SITE ΑΠΟ 21-02-24 ως 29-02-24    
Περισσότερα

e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ- Λειτουργία της εφαρμογής για ηλεκτρονικές έρευνες αγοράς, παρακολούθηση τιμολογίων και πληρωμών

Στο πλαίσιο εξέλιξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου προσφέρεται  μέσω της πλατφόρμας   e-Προμηθέας η δυνατότητα ενημέρωσης των προμηθευτών για τα παραστατικά και τα χρηματικά εντάλματά τους. Από την 1η Οκτωβρίου 2023 η συμμετοχή σε έρευνες αγοράς θα είναι δυνατή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Προμηθέας . Σχετική ανακοίνωση Έντυπο…
Περισσότερα