Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πίνακας συλλογής προσφορών για εξωσυμβατικές προμήθειες

Τίτλος: “Ερευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών (αφορά μόνο την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»   Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 25-01-2023 3ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒ ΓΙΑ SITE ΑΠΟ 26-01-23 ως 30-01-23      
Περισσότερα
wcag