Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Εντάλματα πληρωμής

diavgeia 2

Όλα τα εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται από το Νοσοκομείο αναρτώνται στον ιστοχώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για τη διευκόλυνση των προμηθευτών, ακολουθούν οδηγίες ώστε οι προμηθευτές να ενημερώνονται σχετικά με τις κρατήσεις που αντιστοιχούν στις πληρωμές τους. Σημειώνουμε ότι τα εντάλματα αναρτώνται ΜΕΤΑ την πληρωμή του προμηθευτή και σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/ και επιλέξτε “Σύνθετη Αναζήτηση”. Στη συνέχεια ακολουθείστε τα αριθμημένα βήματα της παρακάτω εικόνας:

 diavgeia 2

 Αφού ανοίξετε το αρχείο που σας ενδιαφέρει, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με τις κρατήσεις που έχουν γίνει ανά χρηματικό ένταλμα.