Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 

Τίτλος: “Συνοπτικός 1ος επαναληπτικός διαγωνισμός  με αριθμό Διακήρυξης 21η/2017 για την προμήθεια του είδους «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» για  το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ–Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»( Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)” .

 

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 31.381,97€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/12/2017

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 03/01/2018