Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Διοικητική Υπηρεσία

«Διαδικασία 2ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2)

Τίτλος: “Διαδικασία 2ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού(πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2).” Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €59.990,00 χωρίς ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-9-2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 02-10-2017
Περισσότερα

«Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2)

  Τίτλος: “Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2).” Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €59.990,00 χωρίς ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-9-2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 20-9-2017
Περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12//2017

  Τίτλος: ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ανάθεση υπηρεσιών  καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου   του Γ.Ν.Θεσσαλονίκης  Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2015. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €240.322,16 με ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 31/8/2017
Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της αριθμ. πρωτ. 5770/19-4-2017 ανακοίνωσης (ΣΟΧ 2/2017)

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της αριθμ. πρωτ. 5770/19-4-2017 ανακοίνωσης (ΣΟΧ 2/2017)  Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της αριθμ. πρωτ. 5770/19-4-2017 ανακοίνωσης (ΣΟΧ 2/2017) που αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας (37 θέσεις), εστίασης (15 θέσεις) και φύλαξης (8 θέσεις) του Γ.Ν.Θ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ…
Περισσότερα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄

Τίτλος: Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ για το Γ.Ν.Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” (Ν.Μ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»). ΑΔΑ: 6ΑΧ84690Β1-ΣΣ8 Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: 6-4-2017 έως 25-4-2017
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2017

  Τίτλος: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2017: Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει & 63 του Ν. 4430/2016)
Περισσότερα

Ημερομηνίες λήξης ειδικότητας ιατρών

Στη συνέχεια παρατίθενται ανά ειδικότητα οι διαθέσιμες θέσεις, καθώς και οι ημερομηνίες λήξης των συμβάσεων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Οι θέσεις χωρίς αναφερόμενη ημερομηνία λήξης σύμβασης δεν είναι κατειλημμένες, ενδέχεται βέβαια να βρίσκονται σε εκκρεμότητα από αιτήσεις στη Διεύθυνση Υγείας. Σας τονίζουμε ότι θα πρέπει να ενημερώνεστε για τις…
Περισσότερα

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν.Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ– Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)

  Τίτλος: Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν.Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ– Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») ΑΔΑ:7ΒΚΕ4690Β1-Η0Ω Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29-6-2016
Περισσότερα