Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια προϊόντων εντερικής διατροφής CPV:33692200-9”. Προυπολογισθείσα δαπάνη: 24.472,24€ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/11/2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22/11/2017    
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ

  Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για “Υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €70.000,00 με ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/11/2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής…
Περισσότερα

«Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) προβολέων με δορυφόρους για τρεις (3) χειρουργικές αίθουσες για τις ανάγκες του Α΄Χειρουργείου της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ

Τίτλος: “Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) προβολέων με δορυφόρους για τρεις (3) χειρουργικές αίθουσες για τις ανάγκες του Α΄Χειρουργείου της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-11-2017  
Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNAΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος: “Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας (CPV:79417000-0) στο ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €12.000,00 χωρίς ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-10-2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 2-11-2017
Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» ΜΕ CPV 55523000-2 _ 16-10-2017

Τίτλος: “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠ 009/2017 -Επαναληπτικός συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για προσωπικό εστίασης “υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα” με CPV 55523000-2″, για ένα(1) έτος.”     Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 74.400,00€ με ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-10-2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30-10-2017
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 1η

  Τίτλος:”1η Διαβούλευση Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων εντερικής σίτισηςστο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 13-10-2017 Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων να αποστέλλονται στο email: pvafeiadis@gennimatas-thess.gr.
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩN 3 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προτίθεται να διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τριών (3) προβολέων με δορυφόρους για τρεις (3) χειρουργικές αίθουσες για τις ανάγκες του Α΄ Χειρουργείου της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-10-2017
Περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η αρ. 004/2017 – ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙOY ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τίτλος:”Όροι δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νοσοκομείου” Διακήρυξη:αρ. 004/2017 Ημερομηνία δημοσίευσης 29-09-2017 Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24-10-2017
Περισσότερα

«Διαδικασία 2ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2)

Τίτλος: “Διαδικασία 2ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού(πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2).” Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €59.990,00 χωρίς ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-9-2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 02-10-2017
Περισσότερα

«Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2)

  Τίτλος: “Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2).” Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €59.990,00 χωρίς ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-9-2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 20-9-2017
Περισσότερα